Osiedle Przecław - Zielone Pole
Spódzielnia mieszkaniowa Przecław - Zielone Pole

Witamy na stronach

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław - Zielone Pole2014-11-14

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w listopadzie 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.11.2014 r odbędzie się kolejna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o składowanie w/w odpadów w okolicach komór śmietnikowych do dnia 23.11.2014 r włącznie.2014-11-14

Kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 18.11.2014r do 20.12.2014r zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominiarskich, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego D.U. Nr 243 Art. 62.1.79

Kontrolę będzie przeprowadzała firma ADF Damian Firlej. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia w/w kontroli. W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie Państwo zażądać okazania stosownego upoważnienia.

Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach.2014-10-24

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w październiku 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.10.2014 r odbędzie się kolejna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o składowanie w/w odpadów w okolicach komór śmietnikowych do dnia 26.10.2014 r włącznie.2014-10-09

Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.10.2014 r. w godz. 8:00 - 14:00 wystąpią okresowe wyłączenia dostawy wody. Powyższe utrudnienia związane są z przeprowadzanym płukaniem osiedlowej instalacji wodnej przez PGK Kołbaskowo, mającym na celu ograniczenie występowania zjawiska tzw. brudnej wody. Jednocześnie informujemy, iż w związku z przeprowadzanym płukaniem mogą się pojawić okresowe zanieczyszczenia wody, za co z góry serdecznie przepraszamy.


Zarząd SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”
2014-09-17

Nowe ogłoszenia o przetargach

Nieruchomość gruntowa - ul. Zbójnicka.

Garaże.


zobacz szczegóły przetargów... >>


2014-09-12

Nowe zapytania ofertowe

Kontrola elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.


Kontrola instalacji gazowych


Kontrola przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)


zobacz szczegóły zapytań... >>


2014-09-12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych we wrześniu 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2014 r odbędzie się kolejna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o składowanie w/w odpadów w okolicach komór śmietnikowych do dnia 28.09.2014 r włącznie.OPŁATY REKLAMOWE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.09.2014 r. zostaną wprowadzone opłaty za umieszczanie reklam na budynkach, obiektach i terenach zarządzanych przez SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”.

Szczegóły zasad umieszczania reklam oraz wysokości opłat reklamowych ujęte są w regulaminie reklamowym, zamieszczonym na stronie internetowej (zakładka akty prawne).


Zarząd SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”Materiały na Walne Zgromadzenie:Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

W związku z wpływem żądania uprawnionej ilości członków Spółdzielni oraz zachowaniem terminu złożenia żądania Zarząd SM Przecław Zielone – Pole postanawia uzupełnić porządek obrad Walnego zgromadzenia w 2014r. o pkt. 12’ o brzmieniu:

12’ Zmiana sposobu ustalania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi/śmieci/

oraz dodać podpunkt g. w pkt. 14 o następującej treści:

g. Podjęcie uchwały zmieniającej sposób naliczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław Zielone – Pole” w Szczecinie, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1222), § 25 ust. 1 Statutu SM ,,Przecław Zielone – Pole” oraz uchwały nr.2/5/2014r. Zarządu Spółdzielni z dnia 30.05.2014r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni...

zobacz więcej >>


Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe...

zobacz więcej >>


Zmiana wysokości opłat czynszowych

Zarząd SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE” uprzejmie informuje, że z dniem 01.05.2014r. ulegają zmianie opłaty za wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości.

Stawki za wywóz śmieci ulegają zmianie z 0,48/m² na 0,68/m²

Stawki podatku od nieruchomości dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu ulegają zmianie jak poniżej:

 • lokali użytkowych z 1,43 zł/m² na 1,59 zł/m²
 • lokali użytkowych z usł. medycznymi z 0,31 zł/m² na 0,34 zł/m²
 • garaży z 0,09 zł/m² na 0,85 zł/m²
 • dla lokali mieszkalnych pozostają bez zmian

Stawki podatku od nieruchomości dla lokali o wyodrębnionej własności będą wynosiły jak poniżej:

 • lokale użytkowe 0,03 zł/m²
 • garaże 0,03 zł/m²
 • lokale mieszkalne 0,03 zł/m²

Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.08.2014r. ulega zmianie stawka opłat eksploatacyjnych z 1,44 m² na 1,85 zł /m²


Nowe wymiary opłat czynszowych wraz z rozliczeniem wody za 6 m-cy zostaną Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych w najbliższych dniach.Odpady biodegradowalne

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 15.04.2014r do 30.11.2014r. Gmina Kołbaskowo rozpoczyna odbiór odpadów biodegradowalnych. Odbiór odpadów będzie się odbywał w każdy wtorek. W związku z powyższym prosimy o składowanie w/w odpadów w workach foliowych na skarpie naprzeciw poczty w miejscu już składowanych odpadów. Docelowo będzie w tym miejscu zorganizowane specjalne miejsce do składowania w/w odpadów.Szanowni Państwo, użytkownicy ogródków przydomowych

Za oknem pierwsze promienie wiosennego słońca. Wiosna wkroczyła wielkimi krokami czas rozpocząć prace w przydomowych ogródkach.

Zadowolenie Państwa z użytkowania indywidualnych terenów zielonych niech będzie zadowoleniem innych mieszkańców naszego osiedla poprzez utrzymywanie przynależnych terenów i elementów grodzących w estetycznym, zadbanym oraz dobrym stanie technicznym.

Na tę okoliczność zwracamy się do Państwa o przestrzeganie poniżej podanych zaleceń:

 • przycięcie drzew i krzewów wystających poza obrysy ogrodzeń,
 • usuniecie nasadzeń kolidujących z zewnętrzną podziemną siecią przyłączeniową oraz utrudniających dostęp światła do innych lokali mieszkalnych,
 • do nasadzeń w ogródkach użytkownik jest zobowiązany dobierać wyłącznie gatunki i odmiany nisko rosnące i karłowate, nie ograniczające dostępu światła ,
 • bez zgody Spółdzielni nie wolno sadzić drzew i krzewów, które będą w przyszłości ograniczały widok i dostęp światła dziennego oraz krzewów pnących po ścianach budynku.

Wszyscy użytkownicy, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie utrzymywać w należytym stanie ogródków przydomowych, winni o powyższym fakcie powiadomić Spółdzielnię w przeciwnym razie przystąpimy jako właściciel terenu do samodzielnego zagospodarowania w/w terenu.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny niektórych ogrodzeń wzywamy do niezwłocznego przystąpienia do prac naprawczych, w przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy do demontażu w/w ogrodzeń.

Uprzejmie informujemy, iż mogą Państwo przez okres dwóch tygodni składować materiał z przycinki drzew i krzewów na terenie zielonym przy poczcie.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Zarządem Spółdzielni tel. 91 482 27 33.


z wiosennymi pozdrowieniami
Zarząd SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”Błędne wpłaty czynszowe

Zarząd SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE” uprzejmie informuje wszystkich członków i użytkowników lokali, którzy dokonali błędnych płatności czynszowych na konto „PRZECŁAW”, (dotyczy okresu od listopada 2013r.), iż winni zwrócić się drogą pisemną do SM „PRZECŁAW” o zwrot błędnie wpłaconych czynszów z podaniem własnego rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu Zarządów SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE” i SM „PRZECŁAW” padła jednoznaczna deklaracja Zarządu SM „PRZECŁAW” o bezzwłocznym dokonywaniu zwrotów błędnie wpłaconych czynszów.

W przypadku odmowy lub przedłużającej się procedury zwrotu błędnie wpłaconych czynszów prosimy o kontakt z SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”Odbiór odpadów wiekogabarytowych w marcu 2014r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13-17 marca 2014r. odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach, której w okolicach bloku nr. 99 zostaną podstawione kontenery na odpady.TV - Informacja

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 11 marca 2014r. SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE” rezygnuje z dostawy sygnału telewizyjnego w instalacji zbiorczej...

zobacz więcej >>


Ważna informacja

Szanowni Członkowie i użytkownicy lokali SM „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”

Uprzejmie informujemy, iż na mocy zawartej umowy pomiędzy Spółdzielnią „PRZECŁAW” a Spółdzielnią „PRZECŁAW - ZIELONE POLE”...

zobacz więcej >>


Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW - ZIELONE POLE” w Szczecinie informuje, że od dnia 1 listopada 2013r. rozpoczyna samodzielnie eksploatację naszych zasobów mieszkaniowych i w związku z tym...

zobacz więcej >>
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Copyright © 2008 S.M. Przecław - Zielone Pole Home | Szeregowce | Statut | Rada | O nas | Polityka prywatności | Kontakt
wyczarował NetMagprojektowanie stron internetowych
Przecław - Zielone Pole Przecław - Zielone Pole
Strona główna Przecław - Zielone Pole szeregowce osiedle Przecław - Zielone Pole Statut osiedle Przecław - Zielone Pole Rada nadzorcza osiedle Przecław - Zielone Pole Regulaminy osiedle Przecław - Zielone Pole O nas osiedle Przecław - Zielone Pole Kontakt