Aktualności


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na remont izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fragmentu odcinka ściany poniżej gruntu przy budynku Przecław 57.   Zakres i opis prac do wykonania przedstawia zał. do niniejszego zapytania ofertowego Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej. Termin […]

Zapytanie ofertowe 02/07/2021


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na remont izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fragmentu odcinka ściany części podziemnej budynku Przecław 58 (w ogrodzie od strony Przychodni).   Zakres i opis prac do wykonania przedstawia zał. do niniejszego zapytania ofertowego Przed złożeniem oferty zaleca się […]

Zapytanie ofertowe 01/07/2021


Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole informuje, że w dniu 20-05-2021r tj. czwartek w godz 16-18. odbędzie się trzeci i ostatni termin kontroli przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole, które nie były udostępnione w pierwszym lub drugim terminie.   […]

Kontrola przewodów kominowych 2021 – trzeci terminSpółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole informuje, że w dniu 7 maja 2021r. piątek (w godz. 17 -20) odbędzie się trzeci i ostatni termin kontroli instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole, które nie były udostępnione do kontroli w pierwszym lub drugim […]

Kontrola instalacji gazowej 2021 – trzeci termin


  Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole informuje, że rozpoczyna się drugi termin kontroli instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej)   Kontrole wykonywała będzie firma PE-GAZ Piotr Misiewicz Szczecin tel.603497183.   Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać […]

Kontrola instalacji gazowej 2021 – drugi termin


Urząd Gminy w Kołbaskowie uprzejmie informuje, iż z uwagi na przepełnienie i konieczność przygotowania odpadów do transportu i zagospodarowania, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie będzie zamknięty do odwołania.

PSZOK zamknięty do odwołania