Aktualności
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1208) oraz na podst. § 25 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” oraz uchwały nr 01/23T/06/2022/ZP Zarządu Spółdzielni z dnia 08 czerwca 2022 […]

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole informuje, że rozpoczyna się pierwszy termin kontroli instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej) Kontrole wykonywała będzie firma PE-GAZ Piotr Misiewicz Szczecin tel.603497183.   Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać podczas wykonywania przeglądów wszelkich […]

Kontrola instalacji gazowej 2022 – pierwszy termin cd.