Aktualności


Szczegółowe informacje w załączniku   Ofertę wraz z CV w zamkniętej kopercie z napisem „księgowa ds. czynszów”,  należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni, lub wysłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław Zielone Pole”, Przecław 81a/2, 72-005 Przecław, albo wysłać na adres e-mail: sekretariat@zielonepole.pl. w terminie do 29 września 2023r. do godz. 15.00. […]

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole poszukuje księgowej ds. czynszów.RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Przecław-Zielone Pole” Ul. Przecław 81a/2, 72-005 Przecław Tel./(91) 482-27-33, 435-86-55   ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław-Zielone Pole” w Przecławiu.   Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław-Zielone Pole” w Przecławiu jest udostępniony wraz z innymi dokumentami na stronie internetowej […]

Konkurs na stanowisko Prezesa ZarząduW związku z odwołaniem P. Andrzeja Forysia z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Przecław-Zielone Pole” w dniu 28.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław- Zielone Pole” informuje o: powołaniu p. Agnieszki Łysiak do pełnienia funkcji P.O. Prezesa SM „Przecław-Zielone Pole” uchwałą RN nr 02/06/2023 z dnia 29.06.2023r.; powołaniu p. Doroty […]

Komunikat Rady Nadzorczej


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438) oraz na podst. § 25 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” oraz uchwały nr 01/22T/05/2019/ZP Zarządu Spółdzielni z dnia 31 […]

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone ...