O nas


widok_numery

Nasza Spółdzielnia została założona 30 czerwca1993 r.

W tym dniu został uchwalony i podpisany przez członków założycieli pierwszy statut.

12 sierpnia 1993 r. uzyskano wpis sądowy do rejestru spółdzielni.

W latach 1995 -2010 na obszarze ponad 8,5 ha Spółdzielnia wybudowała 33 budynki mieszkalne wielorodzinne obejmujące 727 mieszkań i 258 lokali użytkowych w tym 239 garaży o łącznej powierzchni użytkowej ponad 47.000 m².

Obecnie spółdzielnia nie prowadzi procesu inwestycyjnego obejmującego budowę nowych lokali mieszkalnych.