Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wymianę komunikacji dachowej na dachu budynku mieszkalnego w Przecławiu Przecław 61-61c (dach stromy kryty dachówką betonowa – podwójna s). szczegóły…  

Zapytanie ofertowe 03/07/2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie corocznego przeglądu 37 hydrantów zewnętrznych podziemnych DN-80 znajdujących się na terenie osiedla Spółdzielni. Szczegóły dot. zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym nr 2/07/2020r. szczegóły…  

Zapytanie ofertowe 02/07/2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego 31 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielnie oraz zarządzanych przez Spółdzielnię. Szczegóły dot. zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/07/2020r. szczegóły…  

Zapytanie ofertowe 01/07/2020Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Przecław Zielone Pole” w Przecławiuzatrudni pracownika w wymiarze pełnego etatu na stanowisko:księgowa ds. czynszów.Miejsce pracy: Przecław, gmina Kołbaskowo   Obowiązki: prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz obsługa związanych z tym spraw lokatorów, księgowanie dodatków mieszkaniowych, obsługa programu bankowego E- collect, księgowanie wpłat […]

Zatrudnimy pracownika na stanowisko: księgowa ds. czynszów


Szanowni Mieszkańcy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wywóz gabarytów na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo , Nr XX/187/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”  § 9 ,ust.9 litera b), w brzmieniu: Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów […]

Ogłoszenie o odpadach wielkogabarytowych


Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibach Zarządu Spółdzielni Przecław Zielone Pole do niezbędnego minimum. Proszę o kontakt z pracownikami Zarządu Spółdzielni Przecław Zielone Pole telefonicznie lub przez internet – drogą […]

INFORMACJA