Szanowni Mieszkańcy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wywóz gabarytów na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo , Nr XX/187/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”  § 9 ,ust.9 litera b), w brzmieniu: Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów […]

Ogłoszenie o odpadach wielkogabarytowychSpółdzielnia Mieszkaniowa “Przecław – Zielone Pole” informuje, że dnia 24.12.2020r. (czwartek) biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne.

Informacja


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie osiedla Spółdzielni w sezonie zimowym 2020/2021. Szczegóły w  załączniku.

Zapytanie ofertowe 02/09/2020