Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2024r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Informacja


Szanowni Mieszkańcy.   W celu uzyskania dostępu na stronie internetowej SM Przecław – Zielone Pole do panelu “dokumenty zabezpieczone” a tym samym do dokumentów na Walne Zgromadzenie  należy przesłać e-mail na sekretariat@zielonepole.pl z prośbą o aktywację, podając nazwisko, imię, adres oraz e-mail. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem […]

Dostęp do “Dokumentów zabezpieczonych”
  SM “Przecław – Zielone Pole” informuje, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem ze ZWiK Kołbaskowo w dniu 13 maja 2024 r. w godzinach 9.00 – 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. W ostatnim czasie ZWiK Kołbaskowo, mając na uwadze poprawę warunków użytkowania przez odbiorców urządzeń do przygotowania ciepłej wody […]

Podniesienie ciśnienia wody 2024-05-13


SM “Przecław – Zielone Pole” informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. w godzinach 9.00 – 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z wymianą przez ZWiK Kołbaskowo głównego wodomierza na instalacji wodociągowej.

Przerwa w dostawie wody 2024-04-25


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie remontu murku oporowego Przecław 57 od strony ogródków. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@zielonepole.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Przecław 81a/2, 72-005 Przecław w terminie do dnia […]

Zapytanie ofertowe 01/03/2024