Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław Zielone Pole informuje, że w dniach 1 kwietnia 2021r. (czwartek) odbędzie się drugi termin kontroli przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej ).   Kontrole wykonywała będzie firma Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka […]

Kontrola przewodów kominowych 2021 – drugi termin


Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole informuje, że rozpoczyna się pierwszy termin kontroli instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej)   Kontrole wykonywała będzie firma PE-GAZ Piotr Misiewicz Szczecin tel.603497183.   Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać podczas wykonywania przeglądów […]

Kontrola instalacji gazowej 2021 – pierwszy termin


Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław Zielone Pole informuje, że w dniach 15 i 16 marca 2021r. odbędzie się pierwszy termin kontroli przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej).   Kontrole wykonywała będzie firma Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka […]

Kontrola przewodów kominowych 2021 – pierwszy termin

Szanowni Mieszkańcy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wywóz gabarytów na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo , Nr XX/187/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”  § 9 ,ust.9 litera b), w brzmieniu: Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów […]

Ogłoszenie o odpadach wielkogabarytowych