Organy Spółdzielni


Skład Rady Nadzorczej

  • Beata Mazur
  • Maciej Krysiak
  • Grażyna Postoł
  • Anna Stańska
  • Martyna Szyszło

Skład Zarządu Spółdzielni

  • Andrzej Foryś – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Łysiak – Zastępca Prezesa Zarządu