Organy Spółdzielni


Skład Rady Nadzorczej

  • Małgorzata Trędowicz – Przewodnicząca
  • Paweł Makaruk – Sekretarz
  • Dorota Sobocińska
  • Waldemar Borecki
  • Jerzy Burnat

Skład Zarządu Spółdzielni

  • Andrzej Foryś – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Łysiak – Zastępca Prezesa Zarządu