Zapytanie ofertowe 01/09/2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji ścian podziemnych od strony zewnętrznej ogrodowej w budynku mieszkalnego Przecław 63.

 

Zakres i sposób wykonania prac określa załącznik do zapytania.

 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej na obiekcie.

 

Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

 

Informacje odnośnie zapytania można uzyskać pod nr telefonu 91 482 27 33, pn-pt w godz. 1000-1500

 

Oferta powinna zawierać:

  • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
  • cenę ryczałtową za wykonanie powyższych prac
  • proponowany termin realizacji .

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole Przecław 81a/2, 72-005 Przecław
lub e-mail: zastepcaprezesa@zielonepole.pl  w terminie do dnia 10-09-2020r.

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny.