Kontrola instalacji gazowej 2022-05-19 – III termin (ostatni)


Szanowni mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że dnia 19 maja 2022r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się kontrola instalacji gazowej, w lokalach które nie były udostępnione do kontroli w I i II terminie.
Jest to III i ostatni termin kontroli wyznaczony przez Spółdzielnię. Wykonawca PE-GAZ Szczecin tel. 603 497 183. W przypadku braku udostępnienia lokalu mieszkalnego do kontroli, właściciel lokalu zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę na swój koszt i dostarczyć protokół z przeglądu instalacji gazowej do siedziby Spółdzielni.