Kontrola instalacji gazowej 2022 – pierwszy termin cd.


Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław-Zielone Pole informuje, że rozpoczyna się pierwszy termin kontroli instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach SM i zarządzanych przez SM Przecław – Zielone Pole. (HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW – poniżej)

Kontrole wykonywała będzie firma PE-GAZ Piotr Misiewicz Szczecin tel.603497183.  

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać podczas wykonywania przeglądów wszelkich zasad reżimu sanitarnego, w szczególności obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby poddane izolacji bądź obowiązkowej kwarantannie proszone są o uprzednie telefoniczne poinformowanie Wykonawcy oraz Spółdzielnię o tym fakcie i nieotwieranie drzwi.

HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ SM PRZECŁAW – ZIELONE POLE – pierwszy termin
21.03.2022 (poniedziałek)    Przecław  57-57d, 58, 58a              godz. 17:00-20:00
22.03.2022 (wtorek)             Przecław 58b-58d, 59-59b              godz. 17:00-20:00
23.03.2022 (środa)               Przecław 59c,59d,60,60a,61,61a    godz. 17:00-20:00
24.03.2022 (czwartek)         Przecław 61b,61c,62-62c,63,64      godz.17:00-20:00
06.04.2022 (środa)               Przecław 65,66,79,80,81-81c          godz. 17:00-20:00
07.04.2022 (czwartek)         Przecław 82,82a,83-83c, 84,84a     godz.17:00-20:00
13.04.2022r (środa)             Przecław 85-85b, 86,86a,87            godz. 16:00-18:30
                                              Przecław 89-89e, 90-90e, 91-91c    godz. 18:30-20:30
25.04.2022 (poniedziałek)   Przecław 94-94g                              godz. 16:00-18:00
                                              Przecław 97-97c, 98-98a,                godz.  18:00-20:00
27.04.2022 (środa)               Przecław 95-95g, 99-99c, 100-100c  godz. 17:00-20:00