Ogłoszenie o odpadach wielkogabarytowych


Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wywóz gabarytów na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo , Nr XX/187/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”  § 9 ,ust.9 litera b), w brzmieniu:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością: sześć razy w roku z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych (kanapy, szafy, szafki, stoły, krzesła i inne meble; materace, dywany) przy wiatach śmietnikowych.

Kolejny wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu to termin:

2-07-2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że w miejscu składowania odpadów – „altana śmietnikowa” na podstawie Uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo” § 3 pkt.2 ust.10 :

zabrania się:

wystawiania odpadów budowlanych (drzwi, paneli podłogowych, armatury łazienkowej, gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej) oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych między innymi: eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Z poważaniem 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przecław – Zielone Pole”