Zapytanie ofertowe 02/09/2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław – Zielone Pole w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie osiedla Spółdzielni w sezonie zimowym 2020/2021. Szczegóły w  załączniku.