Zapytanie ofertowe 02/08/2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu zaprasza do złożenia oferty na remont kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym Przecław 84-84a w Przecławiu.

Zakres i sposób wykonania prac oraz rzut dachu z kominami określa odpowiednio załącznik 1 i załącznik 2.

Widok budynku mieszkalnego Przecław 84-84a z kominami:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej na obiekcie.

Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Informacje odnośnie zapytania można uzyskać pod nr telefonu 91 482 27 33, pn-pt w godz. 10:00 – 15:00

Oferta powinna zawierać:

  • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
  • cenę ryczałtową za wykonanie powyższych prac
  • proponowany termin realizacji.

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole
Przecław 81a/2,
72-005 Przecław
lub e-mail: sekretariat@zielonepole.pl w terminie do dnia 09-09-2020r.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.