Archiwum dnia: 2 sierpnia 2022


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1208) oraz na podst. § 25 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” oraz uchwały nr 01/23T/06/2022/ZP Zarządu Spółdzielni z dnia 08 czerwca 2022 […]

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole