Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” w Przecławiu, działając na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1208) oraz na podst. § 25 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław – Zielone Pole” oraz uchwały nr 01/23T/06/2022/ZP Zarządu Spółdzielni z dnia 08 czerwca 2022 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 , które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Rekreacyjna 1 w Przecławiu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Przecław – Zielone Pole 2022